Bảng giá dịch vụ bảo dưỡng định kỳ xe Mazda tại Việt Nam

2017-09-12 11:29:09

Bảng giá dịch vụ bảo dưỡng, bảo trì xe Mazda tại Việt Nam năm 2016 chi tiết ở từng dòng xe theo các cấp bảo dưỡng, bảo trì xe định kỳ phù hợp số KM vận hành.

Bảng giá dịch vụ bảo dưỡng định kỳ xe Mazda tại Việt Nam - Ảnh 1

Bảng giá dịch vụ bảo dưỡng định kỳ xe Mazda tại Việt Nam được phân loại theo dòng xe và các các bảo dưỡng theo số Km vận hành. Chi phí bảo dưỡng bao gồm chi phí vật tư và công lao động. Đây là mức chi phí tạm tính tham khảo, sẽ có sự sai lệch tuỳ theo thời điểm hoặc tính trạng xe với những mục hư hỏng phát sinh ngoài các hạng mục bảo dướng định kỳ của xe.

Các cấp bảo dưỡng xe Mazda tại Việt Nam

 • Cấp bảo dưỡng nhỏ: 5.000 - 15.000 - 25.000 (Km)
 • Cấp bảo dưỡng trung bình: 10.000 - 30.000 - 50.000 (Km)
 • Cấp bảo dưỡng trung bình lớn: 10.000 - 30.000 - 50.000 (Km)
 • Cấp bảo dưỡng lớn: 400.000 - 80.000 - 120.000 (Km)


Bảng giá dịch vụ bảo dưỡng định kỳ xe Mazda tại Việt Nam năm 2016

Mức giá tham khảo tính tổng chi phí giờ công lao động và chi phí vật tư thay thế

Bảng giá dịch vụ bảo dưỡng định kỳ xe Mazda tại Việt Nam - Ảnh 2

Những vật tư thay thế theo các mốc KM, cấp bảo dưỡng định kỳ phù hợp với bảng thông tin tham khảo dưới đây. Chi phí giờ công lao động cũng tăng dần theo giá trị các dòng xe, các hạng mục bảo dưỡng định kỳ.

Bảng giá dịch vụ bảo dưỡng định kỳ xe Mazda tại Việt Nam - Ảnh 3

Liên hệ các đại lý Mazda tại Việt Nam để được hỗ trợ tốt nhất

 • Mazda Lê Văn Lương - Đại lý Mazda chính hãng tại Hà Nội
 • Mazda Vinh - Đại lý Mazda chính hãng tại Vinh, Nghệ An
 • Mazda Huế - Đại lý Mazda chính hãng tại Huế
 • Mazda Hải Phòng - Đại lý Mazda chính hãng tại Hải Phòng
 • Mazda Đà Nẵng -  Đại lý Mazda chính hãng tại Đà Nẵng
 • Mazda Quảng Bình -  Đại lý Mazda chính hãng tại Quảng Bình
 • Mazda Nha Trang - Đại lý Mazda chính hãng tại Nha Trang, khánh Hoà
 • Mazda Bình Dương - Đại lý Mazda chính hãng tại Bình Dương
 • Mazda Cộng Hoà - Đại lý Mazda chính hãng tại Sài Gòn, Tp.HCM
 • Mazda Vũng Tàu - Đại lý Mazda chính hãng tại Bà Rịa Vũng Tàu
 • Mazda Tây Ninh - Đại lý Mazda chính hãng tại Tây Ninh
 • Mazda Cần Thơ - Đại lý Mazda chính hãng tại Cần Thơ