Đặng Ngọc Thạch

Đặng Ngọc Thạch

290 An Dương Vương p.4 Q.5 danggiathach90@gmail.com 0938608078

Đặng Ngọc Thạch

Địa chỉ: 290 An Dương Vương p.4 Q.5

Điện thoại: 0938608078

Chuyên nhập khẩu ô tô tại Bắc Mỹ - Trung Đông

Địa chỉ: 290 An Dương Vương p.4 Q.5

Email: danggiathach90@gmail.com

Điện thoại: 0938608078